If your team were a vegetable what vegetable would it be and why?

2021.12.03 12:29 lincoln_did_it If your team were a vegetable what vegetable would it be and why?

submitted by lincoln_did_it to baseball [link] [comments]


2021.12.03 12:29 AmbassadorWorf As you wish = Make it so

As you wish = Make it so submitted by AmbassadorWorf to UnitedFederation [link] [comments]


2021.12.03 12:29 Combustive_Current Mega Steelix 4470 9448 7435

submitted by Combustive_Current to PokemonGoRaids [link] [comments]


2021.12.03 12:29 NotTheW1ther Sideways fruitberries bridge

submitted by NotTheW1ther to minecraftbridges [link] [comments]


2021.12.03 12:29 dialworldurw 💎Seamlessswap💎 Just Launched 💎 Dont Miss Out 💰 CEX listing soon 💎 Market Cap At $400k 💎

SeamlessSwap high rewarding yield farming on binance smart chain devs fully doxxed

[https://seamlessswap.finance](https://seamlessswap.finance)

🔥JUST LAUNCHED🔥

Seamlessswap is an up and coming project in the crypto defi space with the purpose of making crypto easy by creating a safe, reliable and affordable place to buy sell and stake crypto at high apy’s. With the future intentions to make a ease of use wallet that has all of the defi aspects integrated into the iOS and Android app being its first major goal in the defi space, additionally after the full release of the wallet our next objective is too start the development of seamless exchange this will be all explained in the white paper which is on our telegram


🔥SEAMLESS STATS🔥
Total Minted 400,000,000

Total Burned 0

Circulating Supply 400,000,000

New SEAMLESS/block 30


SeamlessSwap! Earn Seamless Token by yield farming or participate in our pools. We include a deposit fee used to support the ecosystem

TELEGRAM: https://t.me/Seamlessswapdefi

TWITTER:https://twitter.com/SeamlessSwap?s=09

REDDIT: https://www.reddit.com/SeamlessSwap/

Presale: https://www.pinksale.finance/#/launchpad/0x2a34417fCb225f1128E59bA6CA099fb8c78f1fE0?chain=BSC

https://bscscan.com/token/0x2fc9e0f34d86f65b495de7ee3bb5cbeac7f92b04


Having the interest for crypto industry and blockchain technology


[https://seamlessswap.finance](https://seamlessswap.finance)


Links to our socials and charts are down below if you want to do any self promotion to further on our endeavours to make crypto easy

TELEGRAM: https://t.me/joinchat/utWFrNkFKvFlMTBl

TWITTER:https://twitter.com/SeamlessSwap?s=09

https://bscscan.com/token/0x2fc9e0f34d86f65b495de7ee3bb5cbeac7f92b04


Having the interest for crypto industry and blockchain technology
submitted by dialworldurw to CryptoMars [link] [comments]


2021.12.03 12:29 AmbassadorWorf All I Want For Christmas Is…

All I Want For Christmas Is… submitted by AmbassadorWorf to UnitedFederation [link] [comments]


2021.12.03 12:29 No_Progress_Ok .

. submitted by No_Progress_Ok to mbtimemes [link] [comments]


2021.12.03 12:29 emilee_spinach Police Chief sued after her dog attacked and injured a 6 year old child: parents sue

Police Chief sued after her dog attacked and injured a 6 year old child: parents sue submitted by emilee_spinach to BanPitBulls [link] [comments]


2021.12.03 12:29 S-N09 Insurgency sandstorm 2021

Insurgency sandstorm 2021 submitted by S-N09 to insurgency [link] [comments]


2021.12.03 12:29 deathbrad61 I bought more Loops and deleted the Coinbase app. Will install again on Christmas Day.

Hoping for a very merry Christmas 🎄🎁 No peeking is key
submitted by deathbrad61 to loopringorg [link] [comments]


2021.12.03 12:29 Weak-Tradition-8424 🔮 META BIGHARU TOKEN 🔮 ATH after ATH! Stealth Launched! Do Not Miss The FOMO 🎮 DOXXED Team💖Gane is here to revolutionise the metaverse 💎GAME is here to revolutionise the metaverse💰Take your place now

🔮 META BIGHARU TOKEN - 1000x Moonshot!! 🚀 - Super SAFU!! - Just Stealth Launched!! 💥-Amazing BUSD Rewards!!

THIS IS ABOUT TO GET SERIOUS!!! THIS IS NOT A FALSE ALARM, JUST LOOK AT THE CHART!!! PEOPLE ALREADY KNOW WHATS COMING AND ITS GOING TO BE HUGE!! WE ARE SPENDING OUR OWN MONEY ON MARKETING AND ITS GOING TO BE !!!

💎🙌 SOME OF THE BIGGEST NAMES ARE GETTING LINED UP AND BEHIND THIS PROJECT!! MARK MY WORDS IF YOU MISS THIS TODAY YOU ARE GOING TO REGRET IT!!!

🔮 META BIGHARU TOKEN is a token that has been created to revolutionise and bring fun to the metaverse. META BIGHARU TOKEN is a coin created to promote equity and to remove people from the vicious circle of poverty. Play the game and get rich! The token and the marketing strategy has been designed to reward risk takers and to promote diamond hands.


🔰 META BIGHARU TOKEN will be the ticket to games from different galaxies whereby players can battle to earn rewards. It emcompasses non-inflationary and yield farming incentives. Our goal is to bring people from all over the world together into one game. A game that rewards holders and change makers. Together, we achieve financial freedom – while playing!

💖 Jonh us TG now......

🔔 Telegram: https://t.me/MetaBigharuToken

Contract is Renounced 🎁

🚀 Total supply: 1.000.000.000

🔥 Burned : 30%

🔒Liquidity Locked 90 days

👼 DOXXED Team

🐳 Anti-Whale Mechanisms

🔵 Pancake Swap : https://exchange.pancakeswap.finance/#/swap?outputCurrency=0x4e4fd9ede6aeac3d9f0eefc14bb405778c704eae

🔵 https://www.honeypot.is/?address=0x4e4fd9ede6aeac3d9f0eefc14bb405778c704eae
🔵 Deeplock: Lock LP 90 days
https://deeplock.io/lock/0xf067202bd943a953dde60feb049c58e6fdfca1e4

NFTS ARE LITERALLY BEING DEVELOPED AS WE SPEAK FOR AND GOING TO BE RELEASED SOON!! AND WE ARE MAKING MOVES ON EVEN MORE!!!
submitted by Weak-Tradition-8424 to CryptocurrencyICO [link] [comments]


2021.12.03 12:29 nerdman999999999 The Seven Secrets of Highly Succesful People

The Seven Secrets of Highly Succesful People submitted by nerdman999999999 to antiwork [link] [comments]


2021.12.03 12:29 SadAndLonelyVirgin What's the best and fastest way to make myself d*e

What's the best and fastest way to make myself d*e
submitted by SadAndLonelyVirgin to Advice [link] [comments]


2021.12.03 12:29 erik9814 Opinion: Mitch Schwartz is an underrated guest and is honestly hilarious. Wish he came on more

Between him telling Big Cat that Andy Reid is a big shorts/Tommy Bahama guy to how to cook steak properly, I genuinely enjoyed his interview about his experience in the league.
submitted by erik9814 to PardonMyTake [link] [comments]


2021.12.03 12:29 haljackey My cities 10 years ago

My cities 10 years ago submitted by haljackey to simcity4 [link] [comments]


2021.12.03 12:29 Skwiddledo I'll wait

I'll wait submitted by Skwiddledo to apexlegends [link] [comments]


2021.12.03 12:29 TrapLord2400 LGVN BREAKING THROUGH, LFG TO $50 TODAY, $100 NEXT WEEK 🚀🚀

submitted by TrapLord2400 to Shortsqueeze [link] [comments]


2021.12.03 12:29 Joe_Fart Absolútna sloboda slova vs. cenzúra

Tak ako aj všade na svete, tak aj na Slovensku sa často vyskytuje diskuzia o slobode slova. Nech už to sú nedávne prispévky o žalobách kvoli šírení hoaxov o koronavirúsu, alebo cenzúra slova na sociálnych sieťach, často sa s problémom omedzovania slobody slova a absolútnou slobodou slova stretávame. Samozrejme existuje niekoľko príkladov, ktoré ukazujú, že ani jeden z prístupov, nie je ideálny. Keď chceme pristupovať k tomuto problému zodpovedne, mali by sme si zopakovať, ako sa tento diskurz behom historie vyvinul.
Známý filozof, ekonom, utilitarista a liberálny politik John Stuart Mill sa k slobode slova vyjadril v tom smysle, že ju treba za každých okolností bránit, lebo vedie k pravde. Takýto prístup sa však veľmi ľahko kritizuje, predstavme si konšpiračné teórie o tom, že je zem plochá, vedie táto dizkuzia k pravde? Áno, možeme sa baviť o tom, že je pravda relatívna a tým by tento post skončil. Slová objektívne a relatívne nie su vo filozofii veľmi obľubené a preto nechajme túto diskuziu stranou.
Slobodou slova máme na mysli možnosť vyjadrovať sa verbálne i neverbálne, písomne, hovorovo, krykom na ulici, pálením vlajok a kníh, umeleckou tvorbou apod. Myslím si, že sa zhodneme na tom, že slobodne kritizovať vládu je akt, ktorý sa musí bránit. Vláda má služiť ľudu, nie naopak, preto není možné aby ľud umlčala. Tak isto je potreba disponovať názorovou pestrosťov, aby bolo na konci z čoho vyberať.
Na druhú stranu si vieme predstaviť, ako dokáže slovo ublížiť. Urážky, hanobenie, krivé svedectvá sú takýmto príkladom. Absolutná sloboda slova vedie k anarchii, k niečomu, čo by Hobes popísal, ako krátký, brutálny, osamelý, zlý život. Keď problém trochu viac rozoberieme, dostaneme kontrast hodnot. Sloboda slova za cenu stráty súkromia, bezpečia, rovnosti. Je na nás, aby sme povážili tieto hodnoty mezi sebou a prišli s konsenzom o tom, čomu dáme prednosť.
Ajkeď boj Mill veľkým ochráncom slobody slova a za každú cenu bojoval za slobodné vyjadrovanie názorov, aj on mal jeden jednoduchý princíp, podľa ktorého može vláda slobodu slova omeziť. Tento princíp sa volá princip nepoškozovať. Ak sa zhodneme na tom, že sloboda slova može byť veľmi škodlivá, napríklad niekto podnecuje k násiliu, alebo k nenávisti, manipuluje apod. nastáva veľmi neobľúbená časť, kde by sme sa ako spoločnosť mali dohodnúť na tom, ako presne chceme slobodu slova omedziť. Samozrejme slovo je abstrakt, nemožeme ho zakázať tak, ako by sme zakázali autá tým, že by sme ich nevyrábali. Sice možme zakázať knihy, ale nemožme ľuďom zobrať reč. Jediné, čo možme urobiť je potrestať niekoho ex post, tedy až potom, čo nastane akási škoda. Nikdy nemožme ľuďom doslova zobrať slobodu slova, ale ta može byť v niektorých krajinách veľmi drahá. Záleží na konkrétných krajinách, ako k tomuto budú pristupovať a aké sankcie budú uvaľovať na tých, ktorý slobodu slova používajú v rozpore s tým, na čom sa zhodne súčasná vládná garnitúra ( v demokracii je to ľud).
Ale ako sa rozhodne o tom, čo je škodlivé a čo nie je? Mill uvádza príklad o pornografii a nenávistých prejavov. Prvý príklad je trochu zastaralý, ale skvelo ukazuje, ako sa postupom času mení citlivosť ľudí. Pornografia sa v 20. storočí označovala za nemorálnu a veľmi škodlivú. Dnes rozlišujeme pornografiu a erotiku a ďalej nedobrovoľnu pornografiu (pornoherci boli donutení) a dobrovolnú pornografiu. V rámci erotiky a dobrovoľnej pornografie sú vekové obmedzenie a varovania, ale štát nemá velký záujem niečo také zakazovať. Naopak u nenávistných prejavov je to dnes o čosi zauímavejšie. Spomeňme si na atentán na Novom Zélande na Islamskú komunitu a hlavne na reakciu ľudí, ktorý takýto čin podporovali a niektorí z nich nakoniec skončili vo vezení, alebo príkladom može byť aj kňaz Harry Hammond, ktorý dostal pokutu za to, že kázal zastaviť homosexuálov a "lesbianism". Islámsky extrémisti sú zatváraný za podporovanie zločinov v rámci práva Šária. Príkladov je mnoho a v každom kúte sveta na to pristupujú trochu inak. USA je asi najbližšíe tomu, ako by si to predstavoval Mill, akurát sa tam sem tam stretnú nacisti na demonštrácii a nikomu to, zdá sa, veľmi neprekáža.
To, že štát vie lepší, čo je pre jedinca dobré a čo nie, je veľmi nebezpečný výrok. Ale i s týmto sme sa v historii omedzovania slobody slova už stretli. Človek si neuvedomuje, alebo nechce uvedomovať následky toho, čo može jeho reč sposobiť. Týmto sa ale rychlo stráca sloboda obecne. Sloboda vs. rovnosť? Nie vždycky sú týto dvaja v protiklade, možno vetšinou sú aj v súlade, ale keď sa neshodnú, čoho si vážime v spoločnosti viac?
A čo u nás? Absolutná sloboda slova je pre mňa osobne nepredstaviteľná. Nepochybujem o tom, že je toto téma veľmi komplikované, ale vnímám čoraz silnejšie nemohúcnosť slovenského práva akokoľvek riešiť tento problém. Chýba mi konkrétnejší diskurz a osveta, predstava o historii a pohľad z vetšej perspektívy.

EDIT:
Neviem, či tento dlhý text bude niekto chciet čítať, keby náhodou, že áno a bude chcieť, aby som niečo obhájil, tak určite budem rád. Chel by som upozorniť, ze slovenčina není moj najsilnejší jazyk a v textu sa budú vyskytovať gramatické chyby, čechizmy apod. Za to sa ospravedlňujem. Čo sa týka textu, čerpal som hlavne z portálu plato.stanford. Som vyštudovaný ekonóm, Milla som študoval, dokonca som o ňom napísal krátku essej, na ktorú ale nie som veľmi hrdý. Som otvorený objasniť aj zmienku o Thomasovi Hobesovi a objektivisme a relativisme vo filozofii.
submitted by Joe_Fart to Slovakia [link] [comments]


2021.12.03 12:29 Interesting-Gas-7566 Doge🐕Bonk 🏏 - We are the anti-meme dog, meme dog token. Contract Renounced / LP Burned / 🔥BURN wallet 🔥

WHAT WE ARE: ON A MISSION TO BONK ALL DOGCOINS!
WHAT WE AREN'T:
not another Uniswap clone,
no useless NFTs,
no roadmap,
no fake promises,
just BONK memes 🏏
We're honest with you.
DogeBonk is the most memeable project in the crypto space.
Not convinced? Google "Doge Bonk" and look at the images 😊
We've got the best community, the best memes, the best energy.
We're on a mission to bonk all other meme tokens - and you can join us for this ride! 🤘
Our community is constantly organizing raids, doing marketing and designing memes 🚀
We went from $2000 market cap to $6m market cap within 3 days, and currently on a dip!
This is going to go parabolic just because of the sheer force behind it 🔥
Is DogeBonk safe?
Liquidity was locked forever by burning all LP tokens 🔥
Ownership of the contract was renounced.
Contract is a 1:1 copy of SafeMoon which was audited by Certik.
Top holder owns only 0% of the supply.
Tokenomics
10% tax on all transactions:
8% are distributed to fellow DOBO holders,
2% are added to liquidity to create an ever rising price floor.
Info
Contract address: 0x21ede9b04cd2abc8ce2023175c3dba0a53778bbd
BUY HERE: https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x21ede9b04cd2abc8ce2023175c3dba0a53778bbd
Renounced Ownership: https://bscscan.com/token/0x21ede9b04cd2abc8ce2023175c3dba0a53778bbd#readContract
LP Locked: https://deeplock.io/lock/0xd9d89fade441f556f2A0472C9284b490c95C7aB3
submitted by Interesting-Gas-7566 to CryptoMars [link] [comments]


2021.12.03 12:29 veganmark Michael Tracey - How the Biden Family Gets Away With an Enormous Amount of Sleaze

Michael Tracey - How the Biden Family Gets Away With an Enormous Amount of Sleaze submitted by veganmark to WayOfTheBern [link] [comments]


2021.12.03 12:29 SomeGuyInJeans How hard is it to learn a language by watching tv (specifically italian)?

submitted by SomeGuyInJeans to AskReddit [link] [comments]


2021.12.03 12:29 vo_hawkins_beats Gloria - Westside Gunn x Alchemist type beat - Free

Gloria - Westside Gunn x Alchemist type beat - Free submitted by vo_hawkins_beats to PromoteYourMusic [link] [comments]


2021.12.03 12:29 baethesda Behaviour management ideas for unresponsive students

Hi guys I’m secondary trained but never worked as a teacher, have been working in oshc for 6 years and just got a job as a director. I’m looking for behaviour management tips and tools for years reception to 7, particularly for students who don’t listen and / or their parents don’t enforce anything. My recent experience in a variety of oshc settings has left me kind of stumped when I’ve had trauma kids just straight up turn around and walk off when I’m trying to manage their behaviour. Their parents don’t care and I get left in the lurch a bit. I want to help these kids and get the oshc to run smoother.
Also looking for a basic behaviour management system to have in place that is easy to understand for the kids :)
submitted by baethesda to AustralianTeachers [link] [comments]


2021.12.03 12:29 Top_Direction_9440 a DeFi portfolio tracker.

Hey guys, be one of the first to try the new up-and-coming project called Treehouse Finance, a DeFi portfolio tracker.
I was always facing the problem of missing out on certain fees because I had to track everything manually. But thanks to Treehouse Finance, I think that’ll be a problem of the past ;)
Waitlist spots should still be open: https://treehouse.finance
submitted by Top_Direction_9440 to LidoFinance [link] [comments]


2021.12.03 12:29 Chadwick-Boofman DM me to buy teen dropbox. $20 for 1200 pics/vids.

submitted by Chadwick-Boofman to SnapNudeTrading [link] [comments]


http://oteltsaritsynskiy.ru